Vuoreksen puu­ker­ros­ta­lo

2016

Sijainti: Vuores, Tampere

Suunnitteluala: Asuntosuunnittelu, Maan­käy­tön­suun­nit­te­lu

Laajuus: 7 785 m2

Tilaaja: Stora Enso plc

Status: Luonnossuunnitelu, kohde ei toteudu

Mo­du­laa­ri­nen puu­ker­ros­ta­lo­kort­te­li

Seinäjoen Vuoreksen ehdotuksen mukaiset rakennukset on tarkoitus toteuttaa ti­lae­le­ment­ti­ra­ken­ta­mi­sen tekniikalla puurakenteisina. Kortteli muodostuu pohjois- ja itärajalle sijoittuvista kaksiportaisesta lamellitalosta sekä lounaiskulmaan sijoittuvasta pistetalosta.


Suunnitelman kaupunkikuvallinen lähtökohta on muodostaa selkeät ja ilmeeltään kaupunkimaiset katujulkisivut. Korttelin sisäosa on vuorostaan lasisten parvekejulkisivujen rajaama. Pihan suuntaan laskevat katonlappeet vahvistavat sisäpihan inhimillistä mittakaavaa. Tontilta saatavista räjäytyskivistä rakennetut muurit muodostavat monikerroksellisia kasvialtaita korttelin kansirakenteen ylle. Korttelin kutsuvat oleskelu- ja leikkialueet sijoittuvat kasvialtaiden kainaloihin.


Korttelin suojaisa sisäpiha kylpee auringossa. Pihalta, samoin kuin lähes kaikista asunnoista, aukeaa avoimet näkymät länteen ilta-aurinkoon, Vuoreksen vehreään ja metsäiseen puistoon. Korttelin koillisnurkkaan sijoittuu puolijulkinen ja torimainen sisääntuloaukio, josta on luontevat yhteydet julkiselle aukiolle korttelin itäpuolelle sekä muuhun kau­pun­ki­ra­ken­tee­seen. Korttelin koillisnurkan aukiolle sijoittuvat asukkaiden yhteistilat sekä korttelin mahdolliset liiketilat.


Asuntopohjat perustuvat Stora Enson vakiointiprojektin yhteydessä suunniteltuihin ratkaisuihin. Vakiointiprojektin tavoitteena on optimoida tilaelementtien teknistaloudellinen toteutettavuus. Monipuolisesta asuntojakaumasta huolimatta suunnitelmassa esitettyjen erilaisten tilaelementtien lukumäärä on vähäinen. Asun­to­suun­nit­te­lus­sa on käytetty puu­ti­lae­le­ment­ti­ra­ken­ta­mi­seen optimoituja vakioituja kyl­py­huo­ne­ti­lae­le­ment­te­jä.